Benlloch

Medieval /jaciment arqueològic

És un assentament medieval d'època islàmica, situat darrere del tossal, en el qual es localitzen estructures prou visibles, però que curiosament no té fortificació ni s'han trobat restes de ceràmica.