Benlloch

Activitats que realitza:

  • Promoció i difusió de l'art musical,  mitjançant la banda com la formació dels i les educands
  • Orquestres, rondalles, orfeons, coralls, festivals, certàmens, audicions, ...
  • Programació d'exposicions, mostres, representacions teatrals, cinematogràfiques, conferències, seminaris, biblioteques, ....
  • Activitats d'oci i esplai per a les sòcies i els socis