Benlloch

Contemporani del s.XIX-XX. Construcció rural vinculada al regadiu.

Anomenades en Benlloch de basses de reg . Son grans receptaris d'aigua al descobert que retenen l'aigua dels pous i les sènies i que era destinada al regadiu.

Aquest element es important per a la cultura del poble, tant per la seva relació amb el cultiu com per el seu ús alternatiu per al bany de xiquets i xiquetes.

Els safareigs eren utilitzats per a llavar la roba, i els principals son: Safareig Sénia Morrete i Safareig al Pla.