Benlloch

Contemporani del s.XIX-XX.

Construccions de caràcter rural, que eren utilitzades com a refugis en les zones rurals. Aquests refugis permetien la vida en el camp allunyats del nucli de la població.