Benlloch

S.XVIII-XV/Islàmic Medieval Cristià/

El nucli tradicional de Benlloch situat al voltant de l'església, es un entorn de gran valor cultural e històric ja que constitueix el llegat que els antecessors de la població han deixat. Constitueix el nucli original de lo que avui es el casc urbà de Benlloch, amb unes característiques destacades com son; l'estructura dels seus carrers estrets i irregulars; la composició i forma de les vivendes, edificacions; i els color, material i textures dels materials tradicionals de les edificacions.