Benlloch

Contemporani del s.XIX-XX. Construcció rural vinculada al regadiu.

Son canalitzacions d'aigua que van per baix de terra mitjançant una galeria. Encara que son relativament recents, la seva història es quasi desconeguda.