Benlloch

Medieval/jaciment arqueològic

El nom d'aquest jaciment es localitza darrere del Tossal, no disposa de una fortificació ni s'han trobat restes de ceràmica, es troba en molt bon estat i amb una estructura bastant visible procedent d'una alqueria medieval.