Benlloch

S.XIX-XX/Contemporània/Construcció tradicional

Entre aquestes construccions destaquen el forn de la plaça de la església, ubicat en el casc urbà. Actualment es troba en desús. Es caracteritza per els seus murs de pedra nueta, els qual queden a la vista, degut al desgast del recobriment continu de cal que hi havia, posteriorment es varen recobrir amb cement i pintar de blanc. La coberta de l'edificació es a dos aigües amb teula àrab; i el material utilitzat per a les portes i finestres es la fusta.