Benlloch

S.XIX/Construccions tradicionals

L'activitat econòmica de Benlloch, queda demostrada per algunes fabriques que encara es conserven de èpoques passades. Entre elles destaquen les bodegues, la major part ja en desús. Aquestes son edificacions generalment de dos altures amb murs grossos de pedra i revestiment continu. La coberta es de teula àrab de una i dos aigües, fet amb material de fusta originàriament.